• 15.11.2011

  Projekta noslēgumā ar video sveicienu, pateicību projekta skolām, skolotājiem un skolēniem, kā arī projekta izvērtējumu sniedz GLEN vadītājs un projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" dalībnieks Jānis Ķirpītis. 

 • 11.11.2011

  Projektam noslēdzoties, esam projketa būtiskāko izdevumu "Vadlīnijas un Metodisko materiālu attīstības/globālajā izglītībā" iztulkojuši arī angļu valodā, lai interesentiem arī ārpus Latvijas būtu iespēja iepazīties ar attīstības/globālās izglītības laukā padarīto Latvijā. Mateirāli pieejamas šeit:

  Vadlīnijas

  Metodiskais materiāls

 • 09.11.2011

  Trešdien,  2011.gada 9.novembrī notika viena no projekta noslēdzošajām aktivitātēm - projekta pieredzes seminārs izglītības speciālistiem un NVO pārstāvjiem no visas Latvijas. Seminārā pulcējušies izglītības speciālisti no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētāms – Ķekavas, Jūrmalas, Ogres, Jēkabpils, Madonas, Līvānu, Ķeguma, Neretas, Jelgavas, Tukuma, Bauskas un Rīgas, kā arī nevalstiskām organizācijām un tā galvenie satura jautājumi ir saistīti ar attīstības izglītības pamatjautājumu iepazīšanu, projekta pieredzi un resursiem izmantošanai nākotnē formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā. Foto

 • 09.11.2011

  "Attīstības izglītība ir platforma domām, sarunām un darbiem par ilgtspējīgu attīstību, globalizācijas ietekmēm, starpkultūru attiecībām un komunikāciju, godīgām attiecībām starp dažādām pasaules valstīm, attīstības sadarbību", apaļā galda diskusiju atklājot, teica projekta direktore Iveta Vērse. Projekta noslēgumā komanda uz apaļā galda diskusiju pulcināja valsts un nevalstiskā sektora attīstības jomas interesentus un atbalstītājus, lai apkopotu projekta 2 gadu rezultātus, iezīmētu nākotnes iespējas un izaicinājumus. Foto

 • 27.10.2011

  Viena no projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" noslēguma aktivitātēm norisinājās no 27.-28.oktobrim Siguldā. Šīs divas dienas projekta ietvaros īpaša uzmanība tika veltīta darbam ar jauniešiem ar mērķi popularizēt attīstības/globālās izglītības tēmas jauniešu vidū.

  Semināra "Jauniešu balsis globālajā pasaulē" pirmās dienas darbošanās ir saistītas ar atīstības izglīības pamatjautājumu noskaidrošanu, izpēti, nodarbībās dallībnieki tiek aicināti vairāk domāt par to, kā preces un produkti no plašās pasaules nonāk līdz mums jeb tiek izsekots banāna ceļš. Vakarā savu radošumu jauniešiem ir iespēja demonstrēt, iejūtoties kinoindustrijas ekspertu lomā, radot dažādu žanru filmas par globālām tēmām. Gaidām ar nepacietību! Foto

 • 25.10.2011

  Kurzemes reģionālais seminārs „Attīstības/globālās izglītības saturs un metodika mācību stundās un audzināšanas darbā” no 20.-22.oktobrim notika Liepājā, kur skolotāji no Ventspils, Saldus, Alsungas, Skrundas un Liepājas skolotāji trīs dienu laikā darbīgā atmosfērā iepazina attīstības/globālās izglītības tēmas.Foto

  Kāpēc attīstības valstīs bērni neapmeklē skolu? – nabadzība, bērni strādā, valstīs pastāv militāri konflikti, to nosaka kultūra, tradīcijas, mācību maksas, dabas katastrofas – par šiem un citiem mūsdienu globālās pasaules būtiskiem jautājumiem bija iespējams diskutēt un mudināt domāt par to arī bērniem savās klasēs.

  Par populārākajām tēmām Liepājas seminārā trīs dienu laikā dalībnieki atzina nodarbību - stāstu par banānu ceļu no audzētājvalstīm līdz Eiropai, ilgtspējīgas attīstības tēmu,  nodarbības par migrāciju un par tiesībām uz izglītību pasaulē.

 • 17.10.2011

  Rudenīgo nedēļas nogali no šī gada 13.-15.oktobrim, kā latviešiem ierasts, pavadījām Siguldā, šoreiz gan ar mērķi ieinteresēt skolotājus un izglītības darbiniekus  attīstības izglītības saturā un metodikā, nevis baudīt zeltaino rudeni. Seminārā piedalījās Siguldas, Limbažu, Cēsu, Valmieras novadu, Rīgas  un Pierīgas reģiona izglītotāji. Foto

  Par to, kāpēc svarīgi mācīties AI tēmas, dalībnieki noslēgumā izsakās: veidot pozitīvu attieksmi pret citiem un citādo, skatīties plašāk un dibināt kontaktus, audzināt atbildību par savu rīcību, apzināties savu vietu pasaulē, kļūt labākiem un būt par piemēru, pārvērtēt savas vērtības, pārskatīt savu attieksmi.

 • 11.10.2011

  Projekta ietvaros oktobrī esam uzsākuši attīstības/globālās izglītības tēmu popularizēšanu skolotājiem visos Latvijas reģionos, piedāvājot 3 dienu seminārus Attīstības/globālās izglītības saturs un metodika mācību stundās un audzināšanas darbā”. No 6. līdz 8.oktobrim šāds seminārs notika Daugavpilī un tajā piedalījās pedagogi no Preiļiem, Viļakas, Līvāniem, Daugavpils, Varakļāniem, Neretas  un citiem Latgales novadiem. Daugavpils seminārs atklāj četru reģionālo semināru ciklu. Foto

 • 30.09.2011

  IAC piedāvājums visiem attīstības/globālās izglītības tēmas interesentiem.  

 • 28.09.2011

  Uzsākot jauno mācību gadu, divas projekta skolas  - Misas un A.Puškina Liepājas 2.viduskolas -  mācību plānā iekļāvušas un piedāvā skolēniem apgūt attīstības/globālo izglītības tēmas kā atseviķšu mācību kursu. Plānojam līdz projekta nolēgumam informēt arī Jūs par to, kā viņiem veicas.

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde